SUMAŽINTI SKURDĄ

PANAIKINTI VISŲ FORMŲ SKURDĄ

 

Kiekvienas nusipelno gyventi be skurdo ir turėti galimybes klestėti. Milijonai žmonių visame pasaulyje neturi pakankamai pinigų, kad galėtų sumokėti už maistą, namą, patogias lovas miegoti, švarų vandenį, prieigą prie medicinos pagalbos ar mokyklų.

Yra daug priežasčių, kodėl žmonės gyvena ties skurdo riba, įskaitant nedarbą, stichines nelaimes, socialinius ir ekonominius pokyčius.

Nors nuo 1990 m. skurdo rodikliai smarkiai sumažėjo, vis dar išlieka blogiausių skurdo formų. Skurdo panaikinimui reikalingos visuotinės socialinės apsaugos sistemos, kuriomis siekiama apsaugoti visus asmenis visą jų gyvavimo ciklą. Taip pat reikalingos tikslingos priemonės, skirtos sumažinti pažeidžiamumą nelaimių atveju.

UŽDAVINIAI

1.1. Iki 2030 m. pagal nacionalinius apibrėžimus sumažinti bent jau pusę visų skurde gyvenančių vyrų, moterų ir visų amžiaus grupių vaikų skaičių.

1.2. Iki 2030 m. visiškai panaikinti ekstremalų skurdą visame pasaulyje, šiuo metu ekstremalaus skurdo riba laikoma, kai žmogus pragyvenimui turi mažiau nei 1,25 JAV dolerių per dieną.

1.3. Įgyvendinti nacionaliniu mastu tinkamas socialinės apsaugos sistemas ir priemones visiems, įskaitant “grindų” numatymus, ir iki 2030 m. pasiekti didelę neturtingų ir pažeidžiamų asmenų aprėptį.

1.4. Iki 2030 m. Užtikrinti, kad visi vyrai ir moterys, ypač neturtingi ir pažeidžiami asmenys, turėtų vienodas teises į ekonominius išteklius, taip pat galimybę naudotis pagrindinėmis paslaugomis, nuosavybe ir valdyti žemę ir kitas nuosavybės formas, paveldėjimą, gamtinius išteklius.

1.5. Iki 2030 m. didinti ties skurdo riba esančių ir kitaip pažeidžiamų asmenų atsparumą ir sumažinti jų patiriamą poveikį ir pažeidžiamumą dėl su klimato kaita susijusių ekstremalių įvykių ir kitų ekonominių, socialinių ir aplinkos sukrėtimų ir nelaimių.

1.A. Užtikrinti didelį įvairių šaltinių išteklių mobilizavimą, įskaitant glaudesnį bendradarbiavimą vystymosi labui, kad besivystančioms šalims, ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims, būtų suteiktos tinkamos priemonės įgyvendinti programas ir politiką siekiant panaikinti skurdą visais jo aspektais.

1.B. Sukurti patikimas politines sistemas nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu, grindžiamą skurdo ir lyčių požiūriu svarbiomis vystymosi strategijomis, siekiant paremti spartesnes investicijas į skurdo mažinimo veiksmus.

 

Verslas gali atlikti svarbų vaidmenį prisidedant prie visų šių uždavinių įgyvendinimo kovoje su skurdu. Privačiojo sektoriaus finansavimas dažnai viršija užsienio pagalbą besivystančioms šalims. Įmonės gali sukurti tinkamas, tvarias darbo vietas, skatinti tiekimo grandinės ekonominę veiklą ir, pavyzdžiui, prisidėti prie mokesčių už pagrindines paslaugas ir infrastruktūrą.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS