SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ

IMTIS SKUBIŲ VEIKSMŲ KOVAI SU KLIMATO KAITA IR TO PADARINIAIS 

 

Klimato kaita dabar veikia kiekvieną šalį kiekviename žemyne. Tai kenkia vietinėms ekonomikoms, daro didelę neigiamą įtaką gyvybei, tai kainuoja ir daug bendruomenėms, šalims jau dabar ir kainuos dar daugiau rytoj. Keičiasi orai, didėja jūros lygis, vis daugiau ekstremalių oro sąlygų, o šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis dabar yra aukščiausio lygio mūsų istorijoje. Nesiimant veiksmų, pasaulio vidutinė temperatūra greičiausiai peržengs 3 laipsnius. Labiausiai kenčia skurdžiausių ir labiausiai pažeidžiamų valstybių žmonės.

Pokyčių tempas spartėja, nes vis daugiau žmonių pereina prie atsinaujinančios energijos šaltinių ir imasi įvairių priemonių, kurios sumažins išmetamųjų teršalų kiekį. Tačiau klimato kaita yra pasaulinis iššūkis, kuris nesilaiko nacionalinių sienų. Tai klausimas, kuriam reikia sprendimų, kuriuos reikia koordinuoti tarptautiniu lygmeniu, kad besivystančios šalys galėtų pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos.

Siekdamos sustiprinti pasaulinį atsaką į klimato kaitos grėsmę, šalys priėmė „Paryžiaus susitarimą“ Paryžiuje vykusiame COP21 susitikime, kuris įsigaliojo 2016 m. lapkričio mėn. Nuo 2018 m. balandžio mėn. 175 šalys ratifikavo „Paryžiaus susitarimą“, o 10 besivystančių šalių pateikė savo nacionalinius prisitaikymo prie klimato kaitos planus.

UŽDAVINIAI

13.1. Stiprinti atsparumą ir prisitaikymo gebėjimus, susijusius su klimato kaita ir stichinėmis nelaimėmis visose šalyse.

13.2. Integruoti klimato kaitos priemones į nacionalinę politiką, strategijas ir planavimą.

13.3. Gerinti švietimą, informuotumo didinimą ir žmogiškuosius bei institucinius gebėjimus dėl klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie jos ir poveikio mažinimo.

13.A. Įgyvendinti išsivysčiusių šalių Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių įsipareigojimą iki 2020 m.

13.B. Skatinti veiksmingo klimato kaitos planavimo ir valdymo gebėjimus mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir mažose salų besivystančiose valstybėse, dėmesį skiriant moterims, jaunimui ir vietos bei socialiai atskirtoms bendruomenėms.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS