ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA

UŽTIKRINTI VISIEMS VANDENS PRIEINAMUMĄ, DARNŲ VALDYMĄ IR HIGIENĄ

 

Švarus, prieinamas vanduo visiems yra esminė pasaulio, kuriame norime gyventi dalis, ir kol kas planetoje yra pakankamai gėlo vandens, kad galėtume tai pasiekti. Tačiau dėl blogos ekonomikos ar prastos infrastruktūros kasmet milijonai žmonių, įskaitant vaikus, miršta nuo ligų, susijusių su nepakankamu vandens tiekimu, sanitarija ir higiena.

Vandens trūkumas, prasta vandens kokybė ir netinkama sanitarija neigiamai veikia maisto saugumą, pragyvenimo galimybes ir skurdžių šeimų švietimo galimybes visame pasaulyje. Šiuo metu daugiau nei 2 milijardai žmonių gyvena ant rizikos ribos, kad gali sumažėti priėjimas prie gėlo vandens, o iki 2050 m. mažiausiai vienas iš keturių žmonių pasaulyje gyvens šalyje, kurią paveiks lėtinis ar pasikartojantis gėlojo vandens trūkumas. Sausra tam tikruose skurdžiausiuose pasaulio regionuose, blogėjanti mityba augantis alkis. Laimei, per pastarąjį dešimtmetį buvo padaryta didelė pažanga dėl geriamoj vandens šaltinių ir sanitarijos, ir dabar daugiau kaip 90% pasaulio gyventojų turi prieigą prie geresnio geriamojo vandens.

Siekiant pagerinti sanitarijos ir geriamojo vandens prieinamumą, reikia daugiau investuoti į gėlųjų vandenų ekosistemų ir sanitarinių įrenginių valdymą keliose besivystančiose Afrikos šalyse, Vidurinėje Azijoje, Pietų Azijoje, Rytų Azijoje ir Pietryčių Azijoje.

UŽDAVINIAI

6.1. Iki 2030 m. pasiekti tai, kad visi pasaulio gyventojai turėtų prieigą prie saugaus ir švaraus geriamojo vandens šaltinių.

6.2. Iki 2030 m. pasirūpinti tinkama, saugia, prieinama sanitarija ir higiena visiems, ypatingą dėmesį skiriant moterų ir mergaičių bei pažeidžiamų grupių poreikiams.

6.3. Iki 2030 m. pagerinti vandens kokybę mažinant taršą, šalinant dempingą ir mažinant pavojingų cheminių medžiagų išsiskyrimą, perpus sumažinant neapdorotų nuotekų dalį ir iš esmės padidinant perdirbimą ir saugų pakartotinį vandens naudojimą visame pasaulyje.

6.4. Iki 2030 m. gerokai padidinti vandens naudojimo efektyvumą visuose sektoriuose ir užtikrinti tvarų gėlo vandens gavimą ir tiekimą, siekiant spręsti vandens trūkumo problemą ir gerokai sumažinti žmonių, kenčiančių nuo vandens trūkumo, skaičių.

6.5. Iki 2030 m. visais lygmenimis įgyvendinti integruotą vandens išteklių valdymą, įskaitant, jei reikia, tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

6.6. Iki 2020 m. saugoti ir atkurti su vandeniu susijusias ekosistemas, įskaitant kalnus, miškus, šlapynes, upes, vandeninguosius sluoksnius ir ežerus.

6.A. Iki 2030 m. išplėsti tarptautinį bendradarbiavimą ir paramą besivystančioms šalims su vandens prieiga ir sanitarija susijusioms veikloms ir programoms, įskaitant vandens surinkimą, gėlinimą, vandens efektyvumą, nuotekų valymo, perdirbimo ir pakartotinio naudojimo technologijas.

6.B. Remti ir stiprinti vietos bendruomenių dalyvavimą gerinant vandens ir sanitarijos valdymą ir kokybę.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS