TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS

SKATINTI TAIKIAS VISUOMENES DARNIAM VYSTYMUISI, UŽTIKRINTI PRIEIGĄ PRIE TEISINGUMO VISIEMS IR SUKURTI EFEKTYVIAS, ATSKAITINGAS VISŲ LYGIŲ INSTITUCIJAS

 

Tarptautinė žmogžudysčių, smurto prieš vaikus, prekybos žmonėmis ir seksualinio smurto grėsmės yra svarbios paminėti siekiant skatinti taikią ir įtraukią visuomenę darniam vystymuisi. Jos sudaro sąlygas visiems užtikrinti galimybę kreiptis į teismą ir kurti veiksmingas, atskaitingas institucijas visais lygmenimis.

Nors per pastarąjį dešimtmetį žmogžudysčių ir prekybos žmonėmis atvejai padarė didelę pažangą, Lotynų Amerikoje, Afrikoje į pietus nuo Sacharos ir aplink Aziją vis dar yra tūkstančiai žmonių, kuriems gresia tam tikri pavojai. Vaikų teisių pažeidimai dėl agresijos ir seksualinės prievartos vis dar plinta daugelyje pasaulio šalių, ypač dėl to, kad nepakankamas ataskaitų teikimas ir duomenų trūkumas pablogina problemą.

Norint išspręsti šiuos iššūkius ir kurti taikią, įtraukią visuomenę, reikia nustatyti veiksmingesnius ir skaidresnius reglamentus ir išsamius, realistiškus valstybės biudžetus. Vienas pirmųjų žingsnių siekiant apsaugoti individualias teises yra pasaulinio gimimo registravimo įgyvendinimas ir nepriklausomų nacionalinių žmogaus teisių institucijų kūrimas visame pasaulyje.

UŽDAVINIAI

16.1. Visur smarkiai sumažinti visų formų smurtą ir su juo susijusius mirties atvejus

16.2. Baigti piktnaudžiavimą, išnaudojimą, prekybą žmonėmis ir visų formų smurtą ir ka.nkinimus prieš vaikus.

16.3. Skatinti teisinę valstybę nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu ir užtikrinti vienodas galimybes kreiptis į teismą visiems.

16.4. Iki 2030 m. gerokai sumažinti neteisėtus finansinius ir ginklų srautus, stiprinti pavogto turto išieškojimą ir grąžinimą bei kovoti su visomis organizuoto nusikalstamumo formomis.

16.5. Iš esmės sumažinti korupciją ir kyšininkavimą visomis jų formomis.

16.6. Sukurti veiksmingas, atskaitingas ir skaidrias institucijas visais lygmenimis.

16.7. Užtikrinti reagavimą, įtraukimą, dalyvavimą ir atstovavimą visuose lygmenyse.

16.8. Plėsti ir stiprinti besivystančių šalių dalyvavimą pasaulinio valdymo institucijose.

16.9. Iki 2030 m. visiems suteikti teisinę tapatybę, įskaitant gimimo registraciją.

16.10. Užtikrinti visuomenės galimybes susipažinti su informacija ir ginti pagrindines laisves pagal nacionalinius teisės aktus ir tarptautinius susitarimus.

16.A. stiprinti atitinkamas nacionalines institucijas, įskaitant tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant stiprinti gebėjimus visais lygmenimis, ypač besivystančiose šalyse, siekiant užkirsti kelią smurtui ir kovoti su terorizmu ir nusikalstamumu.

16.B. Skatinti ir įgyvendinti nediskriminacinius darnaus vystymosi įstatymus ir politiką.

SUMAŽINTI SKURDĄ
SUMAŽINTI BADĄ
GERA SVEIKATA IR GEROVĖ
KOKYBIŠKAS IŠSILAVINIMAS
LYČIŲ LYGYBĖ
ŠVARUS VANDUO IR HIGIENA
PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA
DERAMAS DARBAS IR EKONOMINIS AUGIMAS
PRAMONĖ, INOVACIJOS IR INFRASTRUKTŪRA
SUMAŽINTI NELYGYBĘ
DARNŪS MIESTAI IR BENDRUOMENĖS
ATSAKINGAS VARTOJIMAS IR GAMYBA
SUŠVELNINTI KLIMATO KAITOS POVEIKĮ
GYVYBĖ VANDENYJE
GYVYBĖ ŽEMĖJE
TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS
PARTNERYSTĖ ĮGYVENDINANT TIKSLUS