LT
LAVA VALDYBA

JURGITA JUDICKIENĖ, valdybos pirmininkė (JUREX, verslo ginčų advokatai)

Tikiu, kad tik socialiai atsakingas verslas ateityje išliks konkurencingoje rinkoje, pelnys klientų lojalumą ir pritrauks talentingų darbuotojų. Suvokimas, kas yra socialiai atsakinga veikla, kokią naudą ji gali atnešti, turi didėti mūsų šalies versle, tarp institucijų bei visuomenėje.Sieksiu, kad LAVA nariai turėtų galimybę semtis patirties, mokytis iš Lietuvos ir kitų šalių praktikos, ja aktyviai dalintųsi tarpusavyje.Kaip LAVA Valdybos pirmininkė, prisidėsiu prie socialinės atsakomybės augimo ir plėtros šalyje, atsakingos ir etiškos veiklos principų diegimo versle.


JURGITA BAGDONAVIČIENĖ (UAB Pakmarkas”)

Domiuosi atsakingo verslo principų taikymu  praktikoje bei įmonės atskaitingumu suinteresuotosioms šalims. Nuo 2008 metų esu atsakinga už UAB „PakMarkas“  socialiai atsakingos veiklos vystymą bei komunikaciją,  ataskaitų rengimą. Esu „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) ir  Visuotinės atskaitingumo iniciatyvos (angl. GRI) diegimo organizacijoje praktikė. Tikiu, kad socialinėje atsakomybėje svarbu  vadovautis principu: „Būk patspokyčiu, kurį  nori matyti pasaulyje“ (M. Gandhi).


VALDA CHOŠNAU (UAB „Exitus”)

Turiu ilgalaikio matymo perspektyvą, kaip tvarus vystymasis gali tapti įprastine verslo, valstybės, nevyriausybinio sektoriaus ir visuomenės praktika Lietuvoje. Profesionaliai išmanau tvaraus vystymosi temą ir turiu praktinės patirties. Tikiu LAVA strategija ir darnia komanda, todėl jaučiu ne tik asmeninę motyvaciją, bet ir pareigą būti LAVA valdyboje stiprinant asociaciją.  Ketinu aktyviai dalyvauti LAVA veikloje, dalintis savo žiniomis ir patirtimi, profesionaliai atstovauti LAVA interesus, palaikyti santykius su LAVA partnerių tinklu, atsakingai koordinuoti savo atsakomybei prisiimtas sritis ir atsakyti už jų rezultatą. 


EDITA GURKLIENĖ (UAB „Interlux”)

LAVA man yra tarsi lakmuso juostelė socialiai atsakingo požiūrio, tvaraus verslo padėčiai Lietuvoje indikuoti. LAVA tapo tarsi tvarumo inkubatoriumi, kur mažiau patyrusios įmonės gali mokytis iš brandesnių. Savo indėliu noriu stiprinti LAVA vaidmenį, skatinant organizacijas dalintis gerąja tvarios organizacinės kultūros praktika, prisidėti auginant dar tvirtesnę LAVA poziciją tvarumo teisėkūros srityje, naujų tvarumo standartų ir rodiklių diegimo Lietuvoje ir kitose srityse, galimybę panaudoti sukauptą žinių bagažą bei tiesiog prisidėti prie mielos, savo vertybėmis artimos veiklos.


SIGUTĖ LITVINIENĖ (UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”)

Tikiu, kad ilguoju laikotarpiu sėkminga organizacija gali būti tik atsakingai bendruomenei ir aplinkai veikianti organizacija. Dirbdama kartu su LAVA stengiuosi burti kritinę masę atsakingo verslo pusėje. Dalinuosi UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ patirtimi, įgalinant darbuotojus, praktiškai įgyvendinant horizontalią organizacijos struktūrą bei „Pasaulinio susitarimo“ (angl. Global Compact) principus.


ORNELA RAMAŠAUSKAITĖ (UAB „Orkla Care”)

Su darnaus vystymosi tikslais susidūriau dirbant universitete, kur tiesiogiai kuravau socialines atsakomybės sritį. Šiuo metu dirbu skandinavų korporacijoje “Orkla”, kuriai tai – vienas verslo prioritetų. Nors svarbu kiekvieno individo pokytis, visgi verslas vaidina didelį vaidmenį, rodant pavyzdį tiek visuomenei, tiek valstybei.Viliuosi, kad mano patirtis akademinėje bendruomenėje, valdybose ir “Orkla Care” leis prisidėti prie socialinės atsakomybės aktualizavimo bei keitimosi gerąja patirtimi