LAVA VALDYBA

JURGITA JUDICKIENĖ, valdybos pirmininkė (TRINITI JUREX, advokatų profesinė bendrija,)

Tikiu, kad tik socialiai atsakingas verslas ateityje išliks konkurencingoje rinkoje, pelnys klientų lojalumą ir pritrauks talentingų darbuotojų. Suvokimas, kas yra socialiai atsakinga veikla, kokią naudą ji gali atnešti, turi didėti mūsų šalies versle, tarp institucijų bei visuomenėje. Sieksiu, kad LAVA nariai turėtų galimybę semtis patirties, mokytis iš Lietuvos ir kitų šalių praktikos, ja aktyviai dalintųsi tarpusavyje. Kaip LAVA Valdybos pirmininkė, prisidėsiu prie socialinės atsakomybės augimo ir plėtros šalyje, atsakingos ir etiškos veiklos principų diegimo versle.


ORNELA RAMAŠAUSKAITĖ (UAB „Orkla Care”)

Su darnaus vystymosi tikslais susidūriau dirbant universitete, kur tiesiogiai kuravau socialines atsakomybės sritį. Šiuo metu dirbu skandinavų korporacijoje „Orkla“, kuriai tai – vienas verslo prioritetų. Nors svarbu kiekvieno individo pokytis, visgi verslas vaidina didelį vaidmenį, rodant pavyzdį tiek visuomenei, tiek valstybei. Viliuosi, kad mano patirtis akademinėje bendruomenėje, valdybose ir „Orkla Care“ leis prisidėti prie socialinės atsakomybės aktualizavimo bei keitimosi gerąja patirtimi


VALENTAS NEVIERA (AB „Ignitis grupė“)

Pagrindinė mano vadovaujamos komandos atsakomybė yra visos grupės įmonių, tarp kurių – ir LAVA narė „Ignitis grupė“, atsakingos veiklos strategijos kūrimas, įgyvendinimas bei komunikacija. Matau tai kaip plačią įvairių suinteresuotų šalių interesų derinimo sferą. Siekiant geriausio visų šalių poreikių patenkinimo, svarbu atsižvelgti į tai, kokią įtaką šiandienos sprendimai padarys visos Žemės ateičiai. Tikiu, kad apie tai vis daugiau galvoja visos – tiek esamos, tiek būsimos – LAVA narės. Darbu valdyboje, tikiuosi, galėsiu prisidėti prie LAVA stiprėjimo ir darnumo viruso plitimo Lietuvoje.


IEVA ČEPONONĖ (Nepriklausoma narė, Rinkodaros ekspertė)

Dėl etiškų rinkodaros sprendimų neretai sulaukdavau klausimo – kodėl pjaunu šaką, ant kurios sėdžiu? Juk žmonės noriai perka išpūstas produktų pakuotes ir kažkieno primestus gero gyvenimo standartus. Džiaugiuosi, jog tie laikai praeina – žmonės vis labiau vertina tvarius, saikingą vartojimą ar sveiką gyvenimą formuojančius sprendimus. O skaidrumas, atvirumas ir aplinkai draugiški žingsniai vis labiau atsiperka. Tvirtai tikiu, kad verslas, kaip pagrindinis vartojimą skatinantis variklis, turi prisiimti atsakomybę prieš visuomenę ir aplinką. Jungdamasi prie LAVA asociacijos, sieksiu aktualizuoti tvarumą įmonių strategijose, dalintis gerosiomis praktikomis bei burti augančią LAVA bendruomenę.


IEVA PUNYTĖ (UAB „Green Genius“)

Vis dar didėlei daliai verslo tvarumas yra tik biudžeto eilutė. Tačiau tai laikina. Įmonės, kurios jau dabar neskiria laiko sprendimų mažinti savo poveikį aplinkai paieškoms neužilgo visiškai pradings iš pasirinkimo tiek investuotojams, klientams, tiek darbuotojams. Ilgainiui tokiems verslams įprasti procesai taps brangesni, o rizikų tik daugės. Mano tikslas yra, kad net ir nuosaikus progresas aplinkosaugos, socialinėje ir valdymo srityse taptų kiekvienos Lietuvoje veikiančios įmonės business-as-usual. Viliuosi, kad mano patirtis diegiant tvarius sprendimus miestų sistemose ir planavime, prekybos sektoriuje, o dabar organinių atliekų srityje padės skirtingoms įmonėms ieškoti tvarių sprendimų savo unikaliame kontekste.


MARIUS SMAIDŽIŪNAS (VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“)

Dirbdamas viešajame sektoriuje dažnai pasigendu komunikacijos su verslu. Verslas nori imtis iniciatyvų, nori investuoti, modernizuoti turimus pastatus ir valdomą energetikos infrastruktūrą. Tačiau dėl trūkstamos komunikacijos, žinių stokos ar nesamų tinkamų aplinkybių, verslui tą padaryti tampa sunkiau. Būdamas LAVA valdybos nariu džiaugiuosi galėdamas pasidalinti savo patirtimi su verslu ir noriu būti žmogus, kuris girdės darnius ir pagrįstus verslo atstovų siūlymus, bei gebės juos perteikti viešajam sektoriui. Tikiu, jog tokia komunikacija padės verslui tapti darniu, o valstybei pasiekti užsibrėžtus darniosios energetikos tikslus.


AUSTĖ VALIKONYTĖ („Sustain Academy“)

XXI a. įmonės sėkmė matuojama ne tik finansiniais rezultatais, bet ir jos indėliu į švarios, saugios ir darnios aplinkos kūrimą. Auganti tvarumo reikšmė yra stipri žinutė kiekvienam verslui, todėl natūralu, jog vis daugiau įmonių nusprendžia eiti šiuo keliu. Tinkamai įdiegtos tvarumo praktikos suteikia organizacijoms geresnes galimybes kurti naujus produktus ar paslaugas, padeda pritraukti talentus bei investicijas ir pagrįstai bei skaidriai komunikuoti apie darnią įmonės veiklą. Būdama LAVA valdyboje sieksiu edukuoti verslą tvarumo kontekste, skatinti darnią įmonių plėtrą ir pagrįstą bei skaidrią atskaitomybę už nuveiktus darbus ir užsibrėžtus tikslus.