LT
LAVA VALDYBA

JURGITA JUDICKIENĖ, valdybos pirmininkė (JUREX, verslo ginčų advokatai)

Tikiu, kad tik socialiai atsakingas verslas ateityje išliks konkurencingoje rinkoje, pelnys klientų lojalumą ir pritrauks talentingų darbuotojų. Suvokimas, kas yra socialiai atsakinga veikla, kokią naudą ji gali atnešti, turi didėti mūsų šalies versle, tarp institucijų bei visuomenėje.Sieksiu, kad LAVA nariai turėtų galimybę semtis patirties, mokytis iš Lietuvos ir kitų šalių praktikos, ja aktyviai dalintųsi tarpusavyje.Kaip LAVA Valdybos pirmininkė, prisidėsiu prie socialinės atsakomybės augimo ir plėtros šalyje, atsakingos ir etiškos veiklos principų diegimo versle.


EDITA GURKLIENĖ (UAB „Interlux”)

LAVA man yra tarsi lakmuso juostelė socialiai atsakingo požiūrio, tvaraus verslo padėčiai Lietuvoje indikuoti. LAVA tapo tarsi tvarumo inkubatoriumi, kur mažiau patyrusios įmonės gali mokytis iš brandesnių. Savo indėliu noriu stiprinti LAVA vaidmenį, skatinant organizacijas dalintis gerąja tvarios organizacinės kultūros praktika, prisidėti auginant dar tvirtesnę LAVA poziciją tvarumo teisėkūros srityje, naujų tvarumo standartų ir rodiklių diegimo Lietuvoje ir kitose srityse, galimybę panaudoti sukauptą žinių bagažą bei tiesiog prisidėti prie mielos, savo vertybėmis artimos veiklos.


ORNELA RAMAŠAUSKAITĖ (UAB „Orkla Care”)

Su darnaus vystymosi tikslais susidūriau dirbant universitete, kur tiesiogiai kuravau socialines atsakomybės sritį. Šiuo metu dirbu skandinavų korporacijoje “Orkla”, kuriai tai – vienas verslo prioritetų. Nors svarbu kiekvieno individo pokytis, visgi verslas vaidina didelį vaidmenį, rodant pavyzdį tiek visuomenei, tiek valstybei.Viliuosi, kad mano patirtis akademinėje bendruomenėje, valdybose ir “Orkla Care” leis prisidėti prie socialinės atsakomybės aktualizavimo bei keitimosi gerąja patirtimi


ROMUALDA STRAGIENĖ ( BIOK Laboratorija, UAB)

Vadovauju bendrovei, kuriančiai inovatyvius ir natūralius produktus, o atsakingas požiūris į gamtos išteklių panaudojimą, santykį su aplinka, darbuotojais yra vienas iš  esminių UAB „BIOK laboratorija“ siekių. Mūsų eksporto prekybos partneriai ir vartotojai kelia itin aukštus reikalavimus, kurie peržengia privalomų reglamentų ir standartų ribas. Tai mus moko naujų gerųjų praktikų, o mes pasiruošę jomis dalintis su kitais asociacijos dalyviais. Kaip verslo bendrasavininkė visada buvau už skaidrią ir atvirą veiklą, todėl sieksiu kuo daugiau ir kitų organizacijų gerosios praktikos panaudoti mūsų veikloje, taip pat stengsiuosi į asociaciją pritraukti daugiau bendrovių, ypač iš pramonės srities.


VALENTAS NEVIERA ( AB „Ignitis grupė“ )

Pagrindinė mano vadovaujamos komandos atsakomybė yra visos grupės įmonių, tarp kurių – ir LAVA narė „Ignitis grupė“, atsakingos veiklos strategijos kūrimas, įgyvendinimas bei komunikacija. Matau tai kaip plačią įvairių suinteresuotų šalių interesų derinimo sferą. Siekiant geriausio visų šalių poreikių patenkinimo, svarbu atsižvelgti į tai, kokią įtaką šiandienos sprendimai padarys visos Žemės ateičiai. Tikiu, kad apie tai vis daugiau galvoja visos – tiek esamos, tiek būsimos – LAVA narės. Darbu valdyboje, tikiuosi, galėsiu prisidėti prie LAVA stiprėjimo ir darnumo viruso plitimo Lietuvoje.