LAVA VALDYBA

JURGITA JUDICKIENĖ, valdybos pirmininkė (TRINITI JUREX, advokatų profesinė bendrija)

Tikiu, kad tik socialiai atsakingas verslas ateityje išliks konkurencingoje rinkoje, pelnys klientų lojalumą ir pritrauks talentingų darbuotojų. Suvokimas, kas yra socialiai atsakinga veikla, kokią naudą ji gali atnešti, turi didėti mūsų šalies versle, tarp institucijų bei visuomenėje. Sieksiu, kad LAVA nariai turėtų galimybę semtis patirties, mokytis iš Lietuvos ir kitų šalių praktikos, ja aktyviai dalintųsi tarpusavyje. Kaip LAVA Valdybos pirmininkė, prisidėsiu prie socialinės atsakomybės augimo ir plėtros šalyje, atsakingos ir etiškos veiklos principų diegimo versle.


TADAS KAVALIAUSKAS (AB „Mano bankas“)

Tikiu, kad tvaraus verslo modelis – perspektyviausias. Čia įmonių vertė neapsiriboja tik ekonominiais rezultatais, o kuriama tiek per ekologinę, tiek per socialinę perspektyvas. Nevertinantiems šių trijų dedamųjų, darysis vis sunkiau įžvelgti ilgalaikes įmonių perspektyvas. Juk tvariai besivystančių įmonių naudą pajaučia ne tik įmonės darbuotojai, bet ir bendruomenė. Džiaugiuosi, jog būdamas LAVA valdybos nariu, prisidedu prie bendruomenės, kuri ne tik padeda esamoms organizacijoms tvariai vystytis, bet ir kitas skatina rinktis tvarumo kelią. Savo darbu valdyboje sieksiu prisidėti prie tvaraus verslo puoselėjimo ir vystymosi Lietuvoje.


VALENTAS NEVIERA (AB „Ignitis grupė“)

Pagrindinė mano vadovaujamos komandos atsakomybė yra visos grupės įmonių, tarp kurių – ir LAVA narė „Ignitis grupė“, atsakingos veiklos strategijos kūrimas, įgyvendinimas bei komunikacija. Matau tai kaip plačią įvairių suinteresuotų šalių interesų derinimo sferą. Siekiant geriausio visų šalių poreikių patenkinimo, svarbu atsižvelgti į tai, kokią įtaką šiandienos sprendimai padarys visos Žemės ateičiai. Tikiu, kad apie tai vis daugiau galvoja visos – tiek esamos, tiek būsimos – LAVA narės. Darbu valdyboje, tikiuosi, galėsiu prisidėti prie LAVA stiprėjimo ir darnumo viruso plitimo Lietuvoje.


IEVA ČEPONONĖ (Nepriklausoma narė, Rinkodaros ekspertė)

Dėl etiškų rinkodaros sprendimų neretai sulaukdavau klausimo – kodėl pjaunu šaką, ant kurios sėdžiu? Juk žmonės noriai perka išpūstas produktų pakuotes ir kažkieno primestus gero gyvenimo standartus. Džiaugiuosi, jog tie laikai praeina – žmonės vis labiau vertina tvarius, saikingą vartojimą ar sveiką gyvenimą formuojančius sprendimus. O skaidrumas, atvirumas ir aplinkai draugiški žingsniai vis labiau atsiperka. Tvirtai tikiu, kad verslas, kaip pagrindinis vartojimą skatinantis variklis, turi prisiimti atsakomybę prieš visuomenę ir aplinką. Jungdamasi prie LAVA asociacijos, sieksiu aktualizuoti tvarumą įmonių strategijose, dalintis gerosiomis praktikomis bei burti augančią LAVA bendruomenę.


IEVA PUNYTĖ (UAB „Modus Group“)

Vis dar didėlei daliai verslo tvarumas yra tik biudžeto eilutė. Tačiau tai laikina. Įmonės, kurios jau dabar neskiria laiko sprendimų mažinti savo poveikį aplinkai paieškoms neužilgo visiškai pradings iš pasirinkimo tiek investuotojams, klientams, tiek darbuotojams. Ilgainiui tokiems verslams įprasti procesai taps brangesni, o rizikų tik daugės. Mano tikslas yra, kad net ir nuosaikus progresas aplinkosaugos, socialinėje ir valdymo srityse taptų kiekvienos Lietuvoje veikiančios įmonės business-as-usual. Viliuosi, kad mano patirtis diegiant tvarius sprendimus miestų sistemose ir planavime, prekybos sektoriuje, o dabar organinių atliekų srityje padės skirtingoms įmonėms ieškoti tvarių sprendimų savo unikaliame kontekste.


INDRĖ KULIKAUSKAITĖ (Nepriklausoma narė)

Pastaraisiais metais tvarumas ir darnus vystymasis tapo itin aktualūs ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Aš matau darnumą kaip užtikrinimą, kad įmonė dėl savo darbuotojų, visuomenės ir aplinkos daro daugiau nei to reikalauja įstatymai ar įprastos verslo praktikos. Taip pat, nors tvari veikla ir yra vienas iš pagrindinių šių dienų iššūkių, manau, jog itin svarbios bei pridėtinę vertę verslui bei visuomenei kuria ir iniciatyvos, kylančios iš socialinės bei ekonominės atsakomybės. LAVA misija bei vykdoma veikla yra labai svarbi ir reikalinga Lietuvoje, kur dauguma įmonių, dar tik žengia pirmuosius darnaus vystymosi žingsnius.