LT
Kauno Energija

AB „Kauno energija“ gamina, tiekia ir paskirsto vartotojams šilumą Kauno ir Jurbarko miestuose bei Kauno rajone. Nuo 2010 m. gegužės 1 d. bendrovė tiekia karštą vandenį daliai daugiabučių gyvenamųjų namų Kaune ir Jurbarke bei Kauno rajone tiems vartotojams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka bendrovę pasirinko kaip karšto vandens tiekėją. Taip pat bendrovė prižiūri inžinerinius statinius (kolektorius – tunelius), eksploatuoja šilumos ir elektros gamybos įrenginius.
Savo pagamintą ir nupirktą šilumą bendrovė integruotais ir lokaliniais šilumos tiekimo tinklais, 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, tiekė 3 500 įmonėms ir organizacijoms bei 115 990 buitiniams vartotojams, iš viso – 119 490 vartotojui (objektai pagal adresus).