MISIJA IR VIZIJA

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) vienija įmones ir organizacijas, kurios vadovaujasi atsakingos ir tvarios veiklos principais: gerbia darbuotojų žmogaus ir darbo teises, tausoja aplinką, rūpinasi klimato kaitos iššūkiais, kovoja su korupcija ir siekia pilietinės visuomenės sukūrimo.

LAVA misija – skatinti darnaus verslo vystymąsi kaip atsakingos visuomenės ir tvarios ekonomikos augimo pagrindą.

LAVA vizija – Lietuvos atsakingą verslą jungianti ir atstovaujanti organizacija, kuri skleidžia gerąją patirtį ir skatina palankesnę darnaus verslo aplinką.

LAVA ĮSTATAI