NARYSTĖS KATEGORIJOS IR MOKESTIS

Šiuo metu LAVA vienija 37 įmones ir organizacijas.
Pagal 2021 m. lapkričio 5 d. patvirtintą naują LAVA Įstatų redakciją, LAVA narius sudaro tikrieji ir asocijuoti nariai.


TIKRASIS NARYS

DarbuotojaiMokestis
iki 49300 €
50 – 149500 €
150 – 2491000 
250 – 19991500 
2000 ir daugiau   3000 

ASOCIJUOTAS NARYS

  • Moka stojamąjį mokestį (100 EUR);
  • narystės mokestis nustatomas pagal darbuotojų skaičių ir yra 50 % mažesnis nei tikrajam nariui (žiūrėti žemiau). Narystės mokestis skaičiuojamas ketvirčiais;
  • neturi parengęs tvarumo ataskaitos, bet įsipareigoja per vienerius kalendorinius metus nuo įstojimo datos pateikti LAVA parengtą tvarumo ataskaitą, kuri vėliau bus viešai skelbiama LAVA internetiniame puslapyje. Pateikęs tvarumo ataskaitą asocijuotas narys tampa tikruoju nariu;
  • neturi balsavimo teisės;
  • gali būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus;
  • gali naudotis visomis Asociacijos teikiamomis paslaugomis ir informacija;
  • negali naudoti LAVA logotipo.

DarbuotojaiMokestis
iki 49160 € (4 x 40 €)
50 – 149240 € (4 x 60 €)
150 – 249500 € (4 x 125 €)
250 – 1999760 € (4 x 190 €)
2000 ir daugiau   1500 € (4 x 375 €)

Pelno nesiekiančios organizacijos nuo LAVA narystės mokesčio yra atleidžiamos. Joms taikomas stojamasis mokestis (100 EUR) ir keliami reikalavimai pagal atitinkamą narystės kategoriją.