Europos finansinės atskaitomybės patariamoji grupė (EFRAG) 2022-11-23 pateikė Europos Komisijai tvirtinimui Europos tvarumo ataskaitos standartus (ESRS). Tikimasi, kad ES deleguotasis aktas dėl ESRS bus priimtas iki 2023 m. vidurio.

Pateiktame dokumente (ESRS) įvertinti pasiūlymai, gauti konsultacijų metus ir patikslinti „dvigubo reikšmingumo” bei „ginčijamos prielaidos” metodai. Taip pat beveik perpus sumažintas reikalaujamų atskleisti duomenų skaičius. Nors raportuoti turėsiančioms įmonėms tai bus didelis iššūkis, tikimasi, kad visoms suinteresuotosioms šalims  bus žymiai  lengviau palyginti tvarumo pasiekimus. Įmonės privalės pateikti išsamią informaciją apie jų rizikos valdymą bei  poveikį žmonėms ir planetai. Svarbu, kad klimato kaitos atskleidimai tampa privalomi ir apims visas tris imtis, gyvavimo ciklo analizė tampa kertiniu principu, vertinant tvarumą.

Per ateinančius mėnesius EFRAG daugiausia dėmesio skirs žemės ūkio, akmens anglių kasybos, kasybos, naftos ir dujų, energijos gamybos, kelių transporto, automobilių gamybos, maisto / gėrimų, tekstilės sektorinių standartų projektų vystymui.

(parengta pagal Alliance for Corporate Transparency).

Standartų  projektas