Atsakingas aukojimas: remti ar investuoti?

Rugsėjo 12d. Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) organizavo pasaulinės iniciatyvos „Green Drinks“ susitikimą, kuriame asociacijos nariai drauge su platformos Aukok.lt atstovėmis diskutavo tema „Atsakingas aukojimas: remti ar investuoti?“. Įmonių socialinės atsakomybės projektai būna dvejopi: parama arba… socialinė investicija. Kuo tai skiriasi?

„Lietuvos atsakingo verslo asociacija“ vienija socialiai atsakingas įmones, kurios ypač daug dėmesio skiria savo veiklos tvarumui užtikrinti – jos siekia išsaugoti aplinką ateities kartoms, atsakingai renkasi tiekėjus, partnerius, siekia garantuoti darbuotojų ir kitų socialinių grupių, susijusių su įmonės veikla teisių užtikrinimą, teikia paramą, taip stengdamosi palaikyti socialinį interesą, prisidėti prie geresnės, saugesnės, sveikesnės aplinkos kūrimo“, – sako LAVA direktorė Lina Blaževičiūtė.

„Ką remti? Kaip rasti organizaciją, kuriai rėmimas išties yra reikalingiausias? Ar tikrai teisingai pasirinkome, remdami vaikų/senjorų/gyvūnų gerove besirūpinančią NVO?“ – tokie klausimai gana dažnai skamba socialiai atsakingų organizacijų atstovų ar jų vadovų tarpe, kalbai pasisukus apie socialinės atsakomybės strategiją, ar tiesiog rėmimą. Panašūs klausimai kyla ne vienos šiuolaikinės organizacijos vadovui, todėl portaloAukok.lt atstoviųįžvalgos ir patarimai daugiau dėmesio skirti įsitraukimui į paramos projektą gali tapti svariu argumentu, rengiant ateinančių metų įmonės rėmimo strategiją“, – įsitikinusi LAVA atstovė.

Svarbiausia – įsitraukimas

Pasak Aukok.lt platformos vadovės Giedrės Šopaitės-Šilinskienės, vienas svarbiausių atsakingo aukojimo principų – įsitraukimas. Svarbu sąmoningai apsispręsti, pasidomėti, kur galima paaukoti, ką organizacija iki šiol yra nuveikusi, ar atsiskaito visuomenei, kur panaudojo surinktas lėšas. Prašydami organizacijos suteikti tokią informaciją ne tik atsakingai investuosite savo pinigus ar laiką, bet ir padėsite organizacijai tobulėti.

„Rėmimą nuo socialinės investicijos skiria 2 bruožai, kuriuos simboliškai galima pavadinti PRIEŠ ir PO. Įmonė investuoja, jei iš anksto nusprendžia, prie kokios srities pokyčių nori prisidėti, kokie socialinės, švietimo, aplinkosaugos ar kitų sričių rodikliai jai yra svarbūs, kaip jie papildo įmonės misiją, veiklos strategiją. Taip pat įvertina visą socialinių iniciatyvų „lauką“ – kiek ir kokių socialinių projektų vykdoma, kokia jų vykdytojų patirtis/skaidrumas, kokio ilgalaikio poveikio siekiama. Tai yra namų darbai, kurie nulems, kad įmonės socialinės atsakomybės veikla bus racionali ir pasirinkta argumentuotai ir tikslingai, o ne paremta emocijomis, impulsyviu sprendimu paremti“, – apie socialinę investiciją pasakoja G. Šopaitė-Šilinskienė.

Investavus į socialinį projektą, įmonė bus motyvuota labiau įsitraukti į jos įgyvendinimą ir prašyti grįžtamojo ryšio jam pasibaigus. Jis svarbus ne tik komunikacijai – gauti atsiliepimai iš projekto dalyvių, informacija apie pasiektus rezultatus leis objektyviai įvertinti projekto sėkmę ir efektyvumą.

Tai jokiu būdu nereiškia, kad nedidelės apimties įmonių rėmimo projektai (kurių paprastai keliskart padaugėja prieš Kalėdas) yra mažiau vertingi. „Verslo įmonė gali sąmoningai pasirinkti, kiek stipriai ji nori ir gali įsitraukti į socialinio projekto vykdymą. Tiesiog didesnis ir aktyvesnis įsitraukimas užtikrins socialinės atsakomybės veiklų tvarumą, darbuotojų motyvaciją prie jų prisidėti ir didesnį indėlį siekiant socialinio poveikio. Lietuvoje jau turime puikių skirtingo lygio verslo  įsitraukimo į socialinius projektus pavyzdžių“, – vardina  Aukok.lt prekės ženklo vadovė Živilė Pikturnaitė.

Kaip rėmimo (nedidelio įsitraukimo projekto) pavyzdį Aukok.lt komanda pateikė vieną logistikos įmonę, kuri nuo kiekvieno jų nuvažiuoto kilometro skiria fiksuotą sumą su vaikų gerove susijusiems projektams. Taigi kiekvieną mėnesį jie pasirenka vieną projektą iš Aukok.lt platformos ir prie jo prisideda konkrečia suma. Didesnio įmonės įsitraukimo pavyzdys: internetinių mokėjimų paslaugą teikianti įmonė siūlo savo klientams mokėtiną sumą suapvalinti iki vieno euro, o susidariusį skirtumą paaukoti vienam socialiniam projektui iš Aukok.lt portalo. Įmonė investavo į techninį sprendimą, kuris generuoja didelę pridėtinę vertę – kiekvieną mėnesį skirtingiems tikslams įmonės klientai paaukoja daugiau nei 2000 Eur, o suma nuolat auga. Įmonė taip pat įtraukia ir savo klientus sprendžiant, kuris projektas gaus paramą.

Didelės verslo įmonės ar jų grupės, kurios turi kryptingas socialinės atsakomybės veiklas ir resursus, įgyvendina plačios apimties projektus: svariai prisideda prie didelį socialinį poveikį lemiančių iniciatyvų, pvz. skiria joms metams ar keliems reikalingą biudžetą. „Džiugina tai, kad investuojami ne tik pinigai, tačiau ir laikas: įmonėje skatinama profesinė savanorystė, kuri padeda tobulinti nevyriausybinės organizacijos procesus, didina projekto efektyvumą, užtikrina, kad socialinė iniciatyva bus sėkminga ir tvari“, – pasakoja Aukok.lt atstovė.

Parama, nuo kurios geriau susilaikyti

Anot LAVA direktorės J. Blaževičiūtės, neretai tenka išgirsti ir kausimų dėl klaidų, renkantis paramos projektus. LAVA atstovė pataria susilaikyti nuo paramos politinėms partijoms, politikams ir su jais susijusioms institucijoms ar organizacijoms; veikloms, kurios gali turėti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai; neetiškomis arba diskriminacinėms veikloms (pvz. susijusioms su alkoholiu, tabaku, narkotinėmis medžiagomis ir pan.).

Jei organizacija nedidelė ir neturi daug galimybių skirti finansinę paramą, arba prieš priimant sprendimą dėl rėmimo objekto pirmiausiai siekiate nuodugniai išanalizuoti socialinių iniciatyvų galimybes, – veikla, kurią galima įgyvendinti greitai ir minimaliomis lėšomis yra įmonės personalo socialinės iniciatyvos. „Mes, žmonės, iš prigimties esame linkę atjausti savo artimą, tik kartais tam pritrūksta laiko, žinių, ar tiesiog padrąsinimo. Tad suburkite savo kolektyvą ir visi drauge įvykdykite kad ir pačią paprasčiausią socialinę iniciatyvą, pavyzdžiui, nuvykite į saugomą miško teritoriją ir padėkite miškininkui prižiūrėti nykstančią gyvūnų rūšį. Tam reikia tik rankų ir noro, ir galbūt jūs paskatinsite socialinių iniciatyvų virtinę“, – sako L. Blaževičiūtė.

Apie „Green Drinks“

„Green Drinks“ – tai neformalūs susitikimai, vykstantys daugiau nei  500-tuose miestų skirtingose pasaulio šalyse, tokiose kaip Švedija, Estija, Indija, Vietnamas, Belgija, Australija ir t.t. Tokie susitikimai skirti suburti verslininkus, akademikus, NVO ir visus kitus darnaus vystymosi entuziastus diskusijoms rūpimais klausimais, naujų ir netikėtų partnerysčių ar bendrų projektų atradimams.

Viskas prasidėjo 1989 metais, kai Edwin’as Datschefski’s su savo kolegomis sėdėjo viename Londone bare ir pastebėjo šalia esančius žmones, tai pat diskutuojančius darnaus vystymosi temomis. Kompanija susistūmė savo staliukus ir pradėjo bendrauti. Taip gimė „Green Drinks“ judėjimas.

Lietuvos atsakingo verslo Asociacija (LAVA) „Green Drinks“ susitikimus pradėjo organizuoti 2018 m. Vilniuje, siekdama suburti ne tik Asociacijos narius, bet ir visus kitus, norinčius sužinoti daugiau apie darnų vystymąsi, atsakingo verslo tendencijas, Lietuvoje bei pasaulyje egzistuojančias tvarumo problemas, pasidalinti savo idėjomis bei atrasti bendraminčių bendriems projektams.

Apie Aukok.lt

Aukok.lt – vienintelė aukojimo platforma Lietuvoje, veikianti jau 9-erius metus. Nuo savo veiklos pradžios buvo surinkta per 2,5 mln Eur, kurie buvo skirti per 350-iai socialinių projektų. Aukok.lt prekės ženklo vadovės Živilės Pikturnaitės teigimu, aktyviausiai aukoja 25–34 metų amžiaus žmonės iš didžiųjų miestų, moterys kiek dažniau nei vyrai, tačiau pastarieji skiria didesnes sumas. Vidutiniškai Aukok.lt per metus sulaukia apie 20 tūkst. aukojimų. Vis didesnė dalis aukojančiųjų yra įmonės