CSRD – naujienos dėl tvarumo ataskaitų teikimo direktyvos

Tvarumo ataskaitų teikimo direktyva (Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) įneš aiškumo dėl nefinansinių ataskaitų teikimo Europos Sąjungoje. Šiuo metu įmonės raportuoja apie savo poveikį aplinkai, žmonėms bei ekonomikai pagal skirtingus standartus, taip apsunkindamos finansų rinkos dalyvių bei visuomenės galimybes palyginti įmonių pasiekimus.

Ši direktyva pakeis nefinansinių duomenų atskleidimo direktyvą, galiojusią nuo 2018 metų ir praplės jos apimtis.

 

Aktualiausi pokyčiai:

✔ Išplėstas taikymo laukas. Ataskaitas turės teikti įmonės turinčios virš 250 darbuotojų, o vėliau ir vidutinės įmonės turinčios virš 50 darbuotojų.

✔ Įtrauktos užsienio, ne ES  kapitalo įmonės. Jos privalo teikti tvarumo ataskaitas jei jų grynoji apyvarta yra didesnė nei 150 mln Eur ir jos turi bent vieną dukterinę įmonę ar filialą ES.

✔ Atsiras privalomas auditas. Nefinansinės ataskaitos prilyginamos  finansinėmis pagal svarbą, todėl auditas bus privalomas.

 

Numatomas nuoseklus įmonių įtraukimas:

📅 2024 (už 2023 finansinius metus) ataskaitas teiks įmonės, kurios jau raportavo pagal NFRD
📅 2025 įtraukiamos likusios didelės įmonės (250+ darbuotojų)
📅 2026 visos listinguojamos įmonės (ir vidutinės pasirinktinai)
📅 2028 vidutinės (50-250 darbuotojų) privalomai

 

Daugiau informacijos dėl CSRD:

👉 Europos Komisijos (EK) informacija apie Įmonių tvarumo ataskaitų teikimo direktyvą https://lnkd.in/dckDYvC

👉 Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) preliminarūs įmonių tvarumo ataskaitų teikimo standartai https://www.efrag.org/lab3

👉 LAVA skaidrės supažindinančios su pagrindine informacija: Informacija_CSRD_I