Diskusija: Kaip atsakingas vartojimas lemia darnius gamybos būdus?

TemaKaip atsakingas vartojimas lemia darnius gamybos būdus?

Temos pristatymas: Rinkos ekonomikoje vartotojo elgesys turi itin svarbų vaidmenį. Lietuvos vartotojai taip pat keičiasi, tampa reiklesni, ieško aplinkai draugiškesnių sprendimų, didesnio socialinio atsakingumo tikisi iš verslo organizacijų. Keleto pastaraisiais metais Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis apie du trečdaliai vartotojų pasižymi atsakingu vartojimu: vieni pirkdami renkasi atsakingiau, kitų elgesys atsakingesnis vartojimo metu (pvz., dauguma tyrimuose dalyvavusių Lietuvos gyventojų linkę taupyti elektros energiją), treti labai rūpinasi atliekų tvarkymu, stengdamiesi jas rūšiuoti, kad jos būtų tinkamos perdirbimui ar pakartotiniam panaudojimui. Siekiant 12 Darnaus vystymosi tikslo „Atsakingas vartojimas ir darni gamyba“ įgyvendinimo, atsakinga vartotojų elgsena yra kaip ir pusė sėkmės, antroji pusė – darnesni gamybos sprendimai. Šioje diskusijoje bandysime pažvelgti iš abiejų perspektyvų – vartotojo ir gamintojo.

Kalbėsime apie tai, kaip iš tiesų kinta vartotojų požiūris ir elgsena ir kaip tai atsispindi gamintojų, ir paslaugų teikėjų sprendimuose? Ar atsakingesni vartotojo sprendimai turi įtakos ir verslo organizacijų sprendimams? Apie tai – LAVA diskusija.

Data: balandžio 14 d., 14:00-14.45 val.

Pašnekovai:

Diskusijos video įrašą rasite ČIA.

Rubrikos aprašymas: Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA)Ekspertų taryba kartu su 15 min pristato tęstinį projektą, kurio tikslas – Pasaulinių darnaus vystymosi tikslų (DV17) aktualizavimas ir sklaida. Su šių sričių ekspertais, mokslininkais ir profesionalais vykdomas diskusijų ciklas apie tvarumo svarbą. Esame tikri, kad žinios bei rekomendacijos bus naudingos tiek verslo atstovams, tiek visuomenei.