Diskusija: Verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas per savanorystę: kada tai tampa win-win strategija?

Tema: Verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas per savanorystę: kada tai tampa win-win strategija?

Temos pristatymas: 2015-ais metais 193-ų valstybių lyderiai patvirtino naująjį planą – Darbotvarkę 2030 – tvaresnei ateičiai užtikrinti. Suformuoti 17 darnaus vystymosi tikslai (DVT) ir 169 uždaviniai buvo išdava intensyvių, 3 metus trukusių konsultacijų, įtraukiant 8 mln iškiliausių savo srities ekspertų iš vyriausybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, verslo ir akademijos, tarptautinių ir regioninių organizacijų, atliepiant visuomenės įvairovę bei užtikrinant darbotvarkės visapusiškumą bei holistinį įgyvendinimą.

DVT-17 – Partnerystė įgyvendinant tikslus – yra lyg apibendrinanti įgyvendinimo strategija, akcentuojant bendradarbiavimą tarp privataus ir viešo sektoriaus, tarp mokslo ir organizacijų, tarp valstybių ir regionų finansų, prekybos ir technologijų srityse bei stiprinant gebėjimus per gerosios praktikos apsikeitimą. Vienas iš cross-cutting 17 tikslų įgyvendinimo įrankių, įskaitant kaip vienas progresyviausių viešo ir privataus verslo bendradarbiavimo pavyzdžių, yra savanorystė. Savanorystė veikia vietinių bendruomenių lygmeny, lokalizuoja darbotvarkes, paruošiant terpę verslui mobilizuoti visuomenę pagal poreikį; savanorystė stiprina socialinį įraukimą bei užtvirtina lojalumą tiek organizacijos viduje, tiek platesnėje bendruomenėje.

Savanoriška veikla yra ne tik naudinga profesiniam organizacijos bei asmeniniam augimui, bet ir svarus visuomenės brandos rodiklis. Pasaulyje šiuo metu savanoriauja virš 1 mlrd žmonių, tarp lyderiaujančių valstybių yra Norvegija, Nyderlandai, Airija, Šveicarija (tarp 35-40% visuomenės). Savanorystė Lietuvoje buvo įteisinta prieš 10 metų, tačiau iki visai nesenai populiaresnė buvo tik tarp moksleivių ir studentų, savanoriavo tik 15% šalies gyventojų. Atlikti tyrimai rodo, kad keli iš pagrindinių trukdžių aktyvesniam savanoriavimui yra laiko ir informacijos stoka bei neadekvatus organizacijos vadovybės atsakingumo strategijos pozicionavimas bei motyvacijos / atitinkamo darbo planavimo stoka.

Šios diskusijos metu ir pateiksime daugiau informacijos apie savanoriškas praktikas bei platformas, gerosios praktikos pavyzdžių kaip minimaliomis sąnaudomis savanoriška veikla gali būti ne tik atsakingo verslo, prisidedančio įgyvendinant DVT17, rodiklis, bet ir motyvuotos bei lojalios komandos formavimui, asmeninei savirealizacijai bei augimui, o taip pat ir win-win nepelno siekiančios organizacijos bei verslo bendradarbiavimui.

Data: birželio 17 d., 14:00 -14.45 val.

Pašnekovai:

Diskusijos vaizdo įrašą rasite ČIA.

Rubrikos aprašymas: Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) Ekspertų taryba kartu su 15 min pristato tęstinį projektą, kurio tikslas – Pasaulinių darnaus vystymosi tikslų (DV17) aktualizavimas ir sklaida. Su šių sričių ekspertais, mokslininkais ir profesionalais vykdomas diskusijų ciklas apie tvarumo svarbą. Esame tikri, kad žinios bei rekomendacijos bus naudingos tiek verslo atstovams, tiek visuomenei.