ES direktyva dėl vienkartinio plastiko mažinimo

Liepos 3 dieną minėdami tarptautinę dieną be plastikinių maišelių, įsigalios Europos parlamento ir tarybos priimta direktyva dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio mažinimo.

Direktyvos tikslas – užkirsti kelią tam tikrų vienkartinių plastikinių gaminių poveikiui aplinkai, visų pirma vandens aplinkai, ir žmonių sveikatai, taip pat skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos kuriant novatoriškus ir tvarius verslo modelius, gaminius bei medžiagas, taip, be kita ko, prisidedant prie veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Direktyva  ES 2019/904

Kas yra vienkartinis plastikas vien arba iš dalies iš plastiko pagamintas gaminys, kuris nėra sukurtas, suprojektuotas ar pateiktas rinkai taip, kad per jo gyvavimo trukmę jį būtų galima panaudoti daugelį kartų ar ciklų, grąžinant jį gamintojui pakartotinai užpildyti, arba pakartotinai panaudoti tam pačiam tikslui, kuriam jis buvo sukurtas;

Kaip nusprendžiama, kuris vienkartinis plastikas bus draudžiamas?

ES 80-85 % į jūras išmestų šiukšlių skaičiuojant paplūdimiuose randamas šiukšlių vienetus, sudaro plastiko gaminiai, iš kurių bendro kiekio 50 % yra vienkartiniai plastikiniai gaminiai. o 27 % – su žvejyba susiję gaminiai. Vienkartiniams plastikiniams gaminiams priskiriami įvairūs paprastai trumpą laiką naudojami vartojimo gaminiai, kurie išmetami vieną kartą juos panaudojus pagal paskirtį, yra retai perdirbami ir esama tendencijos juos išmesti šiukšlinant. Todėl vienkartiniai plastikiniai gaminiai ir žvejybos įrankiai, kurių sudėtyje yra plastiko, yra itin rimta problema jūros taršos šiukšlėmis kontekste, kelia didelę grėsmę jūrų ekosistemoms, biologinei įvairovei ir žmonių sveikatai, taip pat daro žalą tokiai veiklai kaip turizmas, žvejyba ir laivyba;

Ši direktyva turėtų būti taikoma tik tiems vienkartiniams plastikiniams gaminiams, kurie dažniausiai randami paplūdimiuose Europos Sąjungoje, žvejybos įrankiams, kuriuose yra plastiko, ir iš *aerobiškai skaidaus plastiko pagamintiems gaminiams.

Jūros tarša:

Jūros tarša šiukšlėmis yra tarpvalstybinio pobūdžio ir pripažįstama kaip didėjanti pasaulinė problema, kuri taip pat  plačiai diskutuojama ir G20, G7 ir Jungtinėse Tautose, bei Darnaus vystymosi tiksluose 2030.

Vienkartinis plastikas, su kuriuo atsisveikinsime

Taip pat kartu su šių gaminių nutraukimu, bus reikalavimai prekių žymėjimui, ant pakuotės kuri turi būti pateikta informacija ir įspėjimai apie plastiką ir rušiavimą: Higieniniai paketai (įklotai), tamponai ir tamponų aplikatoriai, Drėgnosios servetėlės, t.y. sudrėkintos asmens higienai skirtos servetėlės, ir buityje naudojamos šluostės. Tabako gaminiai su filtrais ir filtrai, parduodami naudoti kartu su tabako gaminiais. Gėrimų indeliai, įskaitant jų kamštelius ir dangtelius.

Daugiau skaitykite apie vienkartinio plastiko alternatyvas : Aplink tvaru http://bit.ly/36i0OJC