Išrinkta nauja LAVA valdyba ir pirmininkas
LAVA valdybos pirmininkė Jurgita Judickienė

 

Vasario 18 dieną, įvykusio Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) visuotinio narių susirinkimo metu, buvo išrinkta nauja asociacijos valdyba. Naujos LAVA valdybos nariais buvo perrinkti 3 nariai: Advokatų profesinės bendrijos „TRINITI JUREX“ partnerė, advokatė Jurgita Judickienė, UAB „Orkla Care“ marketingo ir komunikacijos vadovė Baltijos šalims Ornela Ramašauskaitė ir AB „Ignitis grupė“ Darnaus vystymosi vadovas Valentas Neviera. LAVA narės UAB „BIOK LAB“ rinkodaros vadovė Ieva Čepononė išrinkta į LAVA Valdybą pirmąkart.

Pagal atnaujintus asociacijos Įstatus, valdybos nariais taip pat gali tapti ir tretieji asmenys, nesusiję su asociacijos nariais, todėl pirmąkart LAVA valdybos nariais buvo išrinkti 3 ekspertai: „Sustain Academy“ bendraįkūrėja Austė Valikonytė, UAB „Green Genius“ projektų vadovė Ieva Punytė ir VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ Projektų įgyvendinimo skyriaus pavaduotojas Marius Smaidžiūnas.

LAVA valdyba 2021-2024 m.

 

Kovo 2 d. pirmajame valdybos posėdyje LAVA valdybos pirmininke buvo perrinkta Jurgita Judickienė.

7-narių LAVA Valdyba renkama 3 metų kadencijai. Valdybos narių kadencijų skaičius yra neribojamas. Kandidatuoti į Valdybą galėjo visi norintys prisidėti savo kompetencijomis ir ekspertinėmis žiniomis prie asociacijos stiprinimo, plėtros ir misijos įgyvendinimo.

„Perrinktų ir naujai prisijungusių narių kompetencijos, įsitraukimas ir užsibrėžti tikslai neabejotinai prisidės prie LAVA strateginio augimo ir plėtros“ – teigia LAVA vadovas Tomas Jankus.

 

Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA) šiuo metu vienija 25 narius.