Įvyko LAVA Visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 29 d. įvyko LAVA Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo svarstyta ir patvirtinta 2021 metų LAVA veiklos ataskaita, aptartos LAVA veiklos kryptys 2022 m.

LAVA pagrindinėmis veiklos kryptimis išlieka organizacijos plėtra, dialogo su visuomene, valstybe ir partneriais stiprinimas, organizacijos ekspertiškumo stiprinimas. LAVA pagrindinės temos – klimato kaita, žalieji finansai, tvarumo strategijų įgyvendinimas, žalieji pirkimai. Seminarų ciklas „Tvari organizacija” sulaukė daug dėmesio, planuojama II dalis 2022 m. rudenį.

Susirinkimo metu buvo išrinktas naujas valdybos narys, tačiau po susirinkimo jis nusprendė vis dėlto valdybos veikloje nedalyvauti. Valdybos narys bus renkamas kitame Visuotiniame asociacijos narių susirinkime.