Įvyko LAVA Visuotinis narių susirinkimas

Lapkričio 5 d. įvyko nuotolinis LAVA Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu buvo svarstyta ir pritarta šiems klausimams: