KVIEČIAME DALYVAUTI: MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ APKLAUSA APIE ĮSA IR TVARUMĄ

Europos komisijos Mažų ir vidutinių įmonių agentūros (angl. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME)) užsakymu šiuo metu atliekamas tyrimas apie MVĮ ir startuolių socialinę atsakomybę/ įgyvendinamas tvaraus verslo praktikas.

 

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) siejama su atsakomybės prisiėmimu už įmonės daromą poveikį visuomenei ir aplinkai. Tai apima tvarumo praktikas ir socialinių, aplinkosaugos, etinių, žmogaus teisių bei vartotojų klausimų integravimą į įmonės veiklą.

 

Tyrimo tikslas yra įvertinti MVĮ ir startuolių tendencijas taikyti socialinės atsakomybės/ tvaraus verslo principus savo veiklose, pateikti gerosios praktikos pavyzdžių ir išsiaiškinti, kokia parama yra teikiama MVĮ socialinei atsakomybei skatinti skirtingose Europos šalyse. Visa tai prisidės prie  rekomendacijų ir praktinių sprendimų, skatinančių Europos MVĮ ir startuolius siekti didesnės socialinės atsakomybės ir tvarumo principų įgyvendinimo. Tai apima finansinę paramą, informavimo ir konsultavimo veiklas bei bendradarbiavimo galimybes vietinėms įmonėms, suinteresuotoms, kad jų verslas taptų etiškesnis ir tvaresnis.

 

Viena iš šio tyrimo dalių – „Visionary Analytics“ įgyvendinama mažų ir vidutinių įmonių  apklausa.  Ši apklausa padės rinkti informaciją apie dabartinę įmonių padėtį ir lūkesčius, susijusius su socialine atsakomybe ir tvarumu. Verslininkų požiūris ir patirtis yra nepaprastai svarbūs formuojant ES lygmens politiką. Iki šiol buvo skiriama palyginti nedaug dėmesio MVĮ poreikiams šioje srityje, todėl itin svarbu juos kuo geriau išsiaiškinti.

 

Nuorodą į apklausą rasite čia: https://survey.alchemer.com/s3/6173207/CSR-survey-for-SMEs  

 

Apklausa pateikiama anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbomis. Esant poreikiui geriau suprasti apklausos klausimus lietuvių kalba, pateikiame klausimyno vertimus kitomis kalbomis šiame dokumente.

 

Atkreipiame dėmesį, kad apklausa skirta mažosioms ir vidutinėms įmonėms (iki 250 darbuotojų), kurios veikia šiuose sektoriuose:

Dėkojame už jūsų įsitraukimą!