Kviečiame kandidatuoti į LAVA Valdybos narius

Š.m. vasario 18 d. nuotoliniu būdu vyks Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) Visuotinis narių susirinkimas, kurio metu bus renkami Valdybos nariai naujai 3 (trejų) metų kadencijai.

Kviečiame susidomėjusius Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) veikla prisidėti savo kompetencijomis ir patirtimi prie Asociacijos stiprinimo ir tvaraus verslo bendruomenės plėtros.

 

Užpildyti ir pateikti kandidato į LAVA Valdybos narius anketą iki vasario 15 d. galite čia.

 

Pateikdami kandidato anketą sutinkate dalyvauti nuotolinio LAVA Visuotinio narių susirinkimo, kuris vyks š. m. vasario 18 d. 13 val., kandidatų į LAVA Valdybą prisistatymo dalyje.

Patvirtinimą apie pateiktą anketą ir kitą aktualią informaciją gausite per 2 d.d.

 

Lietuvos atsakingo verslo asociacijos įstatai 2020-02-10

8. Valdyba

8.1. Valdyba – kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurio funkcijos susijusios su strateginiu Asociacijos valdymu ir Direktoriaus atliekamo kasdienio Asociacijos valdymo kontrole.
8.2. Valdybų sudaro 7 (septyni) Asociacijos organų narių ar Asociacijos narių pasiūlyti fiziniai asmenys. Valdybos nariams nėra keliamas reikalavimas patiems būti Asociacijos nariais ar Asociacijos narių atstovais, todėl Valdybos nariais gali tapti ir tretieji asmenis, nesusiję su Asociacijos nariais, jeigu jų turimos žinios gali prisidėti prie Asociacijos misijos įgyvendinimo.
8.3. Valdybos nariai yra renkami Asamblėjos sprendimu 3 (trejų) metų kadencijai. Valdybos narių kadencijų skaičius nėra ribojamas.

 

Jei turite papildomų klausimų – prašome kreiptis el. p. info@asociacijalava.lt arba tel. nr. 860505523