Mažieji socialiai atsakingo verslo apdovanojimai

Lietuvos verslo konfederacija, įgyvendindama Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas” projektą, kviečia dalyvauti Lietuvoje veikiančių verslo įmonių ir NVO sektoriaus atstovų apklausoje bei teikti paraiškas dėl „Mažųjų socialiai atsakingo verslo apdovanojimų 2020″, pristatant savo socialiai atsakingo verslo iniciatyvas.

Tyrimu siekiama nustatyti bendrąjį organizacijos supratimą apie Įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA).

Dalyvavimas tyrime yra anoniminis.

Tyrimo rezultatai bus aptarti apskritojo stalo diskusijos metu, taip pat paskelbti leidinyje, numatytame platinti renginių ciklo, kuriame bus įteikti „Mažojo socialiai atsakingo verslo apdovanojimai”, metu.

 

Nuoroda į anketas:

Darbuotojams: https://forms.gle/czBRoEidoBXwumL66

Vadovams (arba atsakingiems už ĮSA įmonėje specialistams):  https://forms.gle/Gr66GRKwocTMVcE19