Naujas LAVA narys – Myliu mišką

Prie LAVA prisijungė ne pelno siekianti organizacija VšĮ Myliu mišką, kurios pagrindinis tikslas – miškingo ploto Lietuvoje didinimas.

VšĮ Myliu mišką vykdantysis direktorius Julius Riepšas: Mes skatiname Lietuvos gyventojus, organizacijas ir įmones atsakingai vykdyti savo veiklą, skaičiuoti savo CO₂ ir ne tik jį mažinti, bet ir neutralizuoti įveisiant naujus miškus Lietuvoje.  
Mes taip pat prisidedame prie Lietuvos siekio įgyvendinti Jungtinių Tautų darnaus vystymosi, ES Žaliojo kurso, Miškų strategijos tikslus bei ES Biologinės įvairovės strategijos 2030 siekiamybę – pasodinti bent 3 mlrd. papildomų medžių. Sodindami medžius, miškus padedame įmonėms ir privatiems asmenims neutralizuoti savo sukuriamą CO₂, įgyvendinti kitus vidinius tvarumo uždavinius”.