Prie LAVA prisijungė naujas vadovas

Rugsėjo 25 d. prie LAVA prisijungė naujas direktorius Tomas Jankus, kuris pakeitė iki šiol šias pareigas ėjusią Giedrę Vinickienę.

Tvarumas ir darnus vystymasis naujajam vadovui yra artimos sritys, į kurias gilinosi paskutinius keletą metų. T. Jankus yra sukaupęs tarptautinės patirties įgyvendinant darnaus vystymosi projektus ir atliekant tyrimus regionų vystymo ir žemės ūkio srityse. Po socialinių mokslų magistro studijų Švedijoje, T. Jankus grįžo į Lietuvą, kur prieš prisijungiant prie LAVA, dirbo projektų vadovu „Investuok Lietuvoje“ programoje „Kurk Lietuvai“ ir įgyvendino bendradarbiavimo stiprinimo projektus Žemės ūkio ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijose.

„Sieksiu, kad LAVA taptų įtraukiančiu ir pastoviai augančiu organizmu, telkiančiu tvarumo ekspertus ir prisidedančiu prie socialiai atsakingo ir tvaraus verslo plėtros Lietuvoje“ – T. Jankus.

Sveikiname prisijungus prie LAVA!

LAVA veikia nuo 2013 metų, kuomet buvo pertvarkytas ir formalizuotas Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklas, jungęs Jungtinių Tautų „Pasauliniam susitarimui“ (angl. Global Compact) priklausančias įmones. Šiuo metu LAVA yra Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ atstovybė ir „CSR Europe“, formuojančio Europos atsakingo verslo veiklos darbotvarkę, tinklo nacionalinė partnerė.