Prie LAVA prisijungia „Kauno kolegija“

Kauno kolegija jau nuo 2012 metų yra Jungtinių tautų Pasaulinio susitarimo tinklo (angl. United Nations Global Compact) narė ir savo veikloje vadovaujasi principais, pagal kuriuos atsižvelgia į žmogaus teises, darbuotojų interesus, paisoma aplinkos apsauga ir netoleruojama korupcija. Organizacija prisideda prie Jungtinių tautų organizacijos darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 m. numatytų tikslų įgyvendinimo, iš kurių daugiausia dėmesio skiriama ketvirtajam tikslui – užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Be šių įsipareigojimų Kauno kolegija ne vienerius metu sėkmingai vykdo atsakingo verslo praktikas, pavyzdžiui, užtikrina mokymosi visą gyvenimą sąlygas, diegia vystymosi nuostatas į studijų procesą ir mokslo (meno) taikomąją veiklą, rengia bei įgyvendina savivaldybėms ir verslo organizacijoms aktualias mokslo taikomosios veiklos programas, skatina socialinio verslo idėjas ir t. t.

Daugiau apie naująjį LAVA narį skaitykite straipsnyje ČIA.