Priimtas pasaulinio lygio susitarimas dėl bioįvairovės. Kuo tai aktualu verslui?

Šią savaitę patvirtintas svarbus pasaulinis susitarimas, tai Kunmingo-Monrealio Pasaulinė biologinės įvairovės darbotvarkė (ang. Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework). Susitarimo derinimo procesai truko net ketverius metus, jis yra laikomas tokios pat svarbos kaip  „Paryžiaus susitarimas“ dėl klimato kaitos tikslų.

Jungtinių Tautų bioįvairovės ekspertų grupė (IPBES) teigia, jog 75% žemės paviršiaus yra stipriai paveikta žmogaus veiklos, o apie milijonui rūšių per ateinančius 10 metų gresia išnykimas. Pagrindiniai veiksniai, mažinantys bioįvairovę (pagal poveikio reikšmingumą):
1) žmogaus veikla jūroje bei sausumoje (miestų plėtra, išteklių gavyba);
2) gyvų organizmų naudojimas (maistui, ištekliams);
3) klimato kaita;
4) tarša;
5) invazinės rūšys.

Strategija fokusuojasi į šias esmines sritis, kuriose  būtina pasiekti reikšmingą poveikį tausojant Žemės bioįvairovę. Joje numatyti 23 tikslai iki 2030-ųjų metų bei vizija 2050-iesiems.

Yra ir susitarimo kritikų, kurie bado pirštais į analogišką 2011-2020 susitarimą, kurio nei vienas iš tikslų nebuvo pasiektas globaliu mastu. Tačiau besižvalgydami atgal, jie pamiršta, jog per tuos metus ES šalys padarė milžinišką pažangą. Šiandien, turime ne tik griežtus ES šalių įsipareigojimus klimato srityje, reikalavimus stiprinti verslo atsakomybę už poveikius darniam vystymuisi, tačiau ir žymiai gausesnį visuomenės palaikymą aplinkosauginėms iniciatyvoms bei atsakingoms įmonėms.

O kaip gamtą saugoti, kaip padaryti realų teigiamą pokytį biologinei įvairovei? Vienas paprasčiausių veiksmų – bendradarbiaukite su biologinės įvairovės srityje dirbančiose nevyriausybinėse organizacijose.

Susisiekus su organizacija, gausite informacijos apie projektus ties kuriais šiuo metu dirbama ir kurie geriausiai atliepia jūsų organizacijos poveikius bioįvairovės išsaugojimui. Net ir nedidelė finansinė parama gali žymiai išplėsti NVO aplinkosauginių projektų apimtis. Taip pat, gausite įdomios ir naudingos edukacinės medžiagos, galėsite įtraukti savo darbuotojus, sužinosite apie savanorystės iniciatyvas.

Rekomenduojame susisiekti su organizacijomis Lietuvoje, kurios kompleksiškai ir sistemingai dirba su biologinės įvairovės atstatymu:
✅ Lietuvos gamtos fondas (https://www.glis.lt/)
✅ Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas (https://lnkd.in/epUXnDv9)
✅ Baltijos aplinkos forumas (https://bef.lt/)
✅ Sengirės fondas – The Ancient Woods Foundation (https://lnkd.in/ecnt5aw)

Taip pat daugiau organizacijų galite rasti apsilankę Aplinkosaugos koalicija (Environmental NGO Coalition) svetainėje https://www.akoalicija.lt/

Susitarimo dokumentas: https://lnkd.in/egEsPmBH