SEMINARAS: EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO KONCEPCIJA ŽIEDINĖJE EKONOMIKOJE: GALIMYBĖS IR PATIRTIS MAŽINANT PRODUKTŲ BEI PROCESŲ POVEIKĮ APLINKAI

Šiandien įmonėms kuriant naujus produktus ar renkantis pakuotės sprendimus tenka spręsti sudėtingą dilemą – kaip išlaikant produkto ar pakuotės veiksmingumą sutaupyti, atitikti griežtėjančius teisės reikalavimus ir įtikti besikeičiantiems vartotojų lūkesčiams? Ar tai iš principo įmanoma suderinti? Seminaro metu aptarsime šiandienines ES „Žiedinės ekonomikos“ tendencijas ir reikalavimus produktų ir pakuočių sektoriui, ekologiškai švaresnių gaminių ir pakuočių kūrimo metodikų taikymo šalies įmonėse patirtį ir pramonės-mokslo bendradarbiavimo galimybes siekiant įmonių konkurencinio pranašumo didėjimo.

 

Seminaro laikas ir data:

Kovo 9 d. 16:00 val.

 

Pranešėjas:

Doc. Dr. Visvaldas Varžinskas – pagrindinės tyrimų ir vykdomų projektų sritys: aplinkos apsaugos vadybos sistemos ir standartai, švaresnės gamybos ir žiedinės ekonomikos metodų taikymas gaminių vystymo sistemose, būvio ciklo įvertinimas, ekologinis („žiedinis”) gaminių projektavimas ir technologinių eko-inovacijų diegimas pramonėje, darnaus vartojimo strategijos, verslo socialinė atsakomybė. Vadovavo tarptautiniams (Leonardo da Vinci, Interreg, IEE, HORIZON 2020 ir kt. programų) projektams, susijusiems su integruotos produkto politikos, ekologiškai švaresnių gaminių ir pakuočių kūrimo priemonių tobulinimu, efektyvaus energijos naudojimo sistemų kūrimu ir diegimu.

Lietuvos ir užsienio šalių (Ukraina, Švedija, Suomija, Nyderlandai) pramonės įmonėse vykdęs virš 50 ekologiškai švaresnių gaminių projektavimo projektų, konsultavęs įmones socialinės verslo atsakomybės ataskaitų rengimo procese. LVPA pramonės konsultantas įgyvendinant ekologiškų gaminių kūrimo ES paramos priemones pramonei „Eco-inovacijos LT“ ir „Eco-inovacijos LT+“. Šiuo metu su kolegomis LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos užsakymu su ekspertų komanda ruošia „Lietuvos pramonės perėjimo prie Žiedinės ekonomikos kelrodį“. Darnios pramonės plėtros ir ekologinio gaminių projektavimo tematikoje publikavęs virš 20 mokslinių publikacijų, 3 mokslo monografijas ir 2 mokomąsias knygas, 2-jų tarptautinių patentinių paraiškų ir 1 nacionalinio patento autorius.

 

Kaina:

Seminaro bilieto kaina – 35 EUR

Seminaro bilieto kaina LAVA nariams – 15 EUR

 

Šis seminaras yra Lietuvos atsakingo verslo asociacijos LAVA organizuojamo seminarų ciklo „TVARI ORGANIZACIJA“ dalis. Atliekant Lietuvos rinkos tyrimą ir konsultuojantis su ekspertais, LAVA sudarė 14 seminarų ciklą, kuris yra orientuotas į aktualiausius verslo organizacijoms kylančius klausimus, susijusius su pirmaisiais ir ne tik tvarumo įgyvendinimo žingsniais, nustatant tvarumo strategines gaires, įvertinant įtaką suinteresuotosioms šalims, apskaičiuojant poveikį aplinkai, CO2 pėdsaką, pasitelkiant žaliąsias inovacijas ir įtraukiant darbuotojus bei visą tai ir dar daugiau užfiksuojant organizacijos tvarumo ataskaitoje.

Daugiau informacijos apie seminarų ciklą rasite ČIA

 

ĮSIGYTI BILIETĄ