Siekdamos pokyčių aplinkosaugos srityje, įmonės pradeda nuo savęs

Daugelis įmonių, veikiančių pagal socialinės atsakomybės standartus, savo veikloje didelį dėmesį skiria aplinkosaugai ir klimato kaitai. Apie šias problemas kalbama visame pasaulyje, tačiau tam, kad jos būtų išspręstos, nebūtina veikti globaliai, geriausių rezultatų pasiekti galima, kai pradedama nuo savo kiemo.

Socialiai atsakingos Lietuvos įmonės savo darbuotojams neretai nustato ekologiško elgesio taisykles, kuriose numato konkrečius žingsnius, kaip darbuotojai savo kasdienėje veikloje turėtų elgtis su gamtos ištekliais bei tausoti aplinką.

UAB „Pakmarkas“ yra pakuočių gamybos įmonė, todėl aplinkosaugos klausimai įmonei yra kasdienės veiklos svarbi dalis. Kaip pasakojo bendrovės komunikacijos koordinatorė Jurgita Bagdonavičienė, pirmiausiai susikoncentruota į energijos išteklių taupymą ir atliekų mažinimą. „Įsivardinę prioritetines aplinkosaugos kryptis, toliau nusistatėme konkrečius rodiklius, kuriuos nuolat stebime ir siekiame mažinti. El. laiškais, susirinkimuose darbuotojams nuolat kalbėjome apie tai, kad įmonei rūpi kokioje aplinkoje gyvensime mes patys, mūsų šeimos, vaikai, vietoje įsikūrusi bendruomenė. Nesiekėme užgriebti viso pasaulio aplinkosaugos problemų, stengėmės žmonėms kalbėti paprastai, apie jiems matomus ir apčiuopiamus dalykus. Pvz., kiek pinigų įmonė gali sutaupyti, jei išjungsime išėję šviesas, nepaliksime nakčiai veikiančių kondicionierių, kaip kiekvienas gali prisidėti prie švaresnės aplinkos, jei rūšiuosime atliekas ir t.t.“, – pasakojo J. Bagdonavičienė

Taip visuose kabinetuose atsirado šiukšlių rūšiavimo dėžės, vizualinės instrukcijos, kaip teisingai rūšiuoti. Įmonė įsigijo naujus, degalus taupančius  hibridinius automobilius, kuriais važinėja darbuotojai ir vadovai. „Visos šios pradėtos iniciatyvos gyvuoja įmonėje ir dabar. Tačiau visada turi būti žmogus, kuris šias iniciatyvas palaiko ir primena apie pagrindines įmonės aplinkosaugos kryptis“, – sako įmonės atstovė.

Gyvybės draudimo ir pensijų fondo bendrovės „Aviva Lietuva“ poveikis aplinkai nėra didelis, nes ji nevykdo gamybinės veiklos, reikalaujančios specifinių gamtos resursų. „Aviva Lietuva“ generalinė direktorė Asta Grabinskė teigia, kad su klimato kaitos iššūkiais kovojama skatinant darbuotojus mažinti išteklių vartojimą. „Nusistatome metinius tikslus, stebime ir analizuojame suvartojimą, lyginame pokytį, darome suvestines – tam yra dedikuoti specialistai, ši atsakomybė numatyta jų pareiginiuose nuostatuose. Mažiname vandens suvartojimą, į aplinką išskiriamo anglies dvideginio, išmetamų atliekų kiekį, didiname perdirbamas atliekas“, – sako A. Grabinskė.

Nuo šių metų „Aviva Lietuva“ visiškai atsisakė plastiko, esant poreikiui vietoj plastikinių užsakomi popieriniai vienkartiniai indai. Darbuotojai nebevartoja vandens vienkartiniuose plastikiniuose buteliuose – naudojamas vanduo iš čiaupo ir iš daugkartinių didelės talpos butelių. Po darbo valandų yra išjungiamas apšvietimas, kondicionavimo sistemos, išjungti elektros energiją darbuotojai raginami ir išeidami pietauti ar dėl kitų priežasčių ilgesniam laikui palikdami kabinetą. Prie spausdintuvo jungiamasi su asmeniniais slaptažodžiais, taip skatinant darbuotoją pasverti, ar tikrai būtina šį dokumentą spausdinti.

Tiek UAB „Pakmarkas“, tiek „Aviva Lietuva“ priklauso Lietuvos atsakingo verslo asociacijai LAVA, jungiančiai įmones ir organizacijas, siekiančias diegti atsakingos ir etiškos veiklos principus. Tai atsakingo verslo gerosios praktikos dalijimosi vieta, skatinanti mokytis, augti ir plėtoti darnų vystymąsi Lietuvoje, bendradarbiaujant ir kuriant vertę organizacijoms, visuomenei bei valstybei.

Kai pasakojo LAVA direktorė Giedrė Vinickienė, narystė organizacijoje – tai aiški žinia darbuotojams, klientams, verslo partneriams ir visuomenei apie atsakingą organizacijos požiūrį. Atsakingu verslu labiau pasitiki darbuotojai, klientai, vartotojai, rinka. Čia formuojasi šalies atsakingo verslo politikos bruožai, prisidedama prie įstatyminės bazės tobulinimo, apibrėžiami atsakingos veiklos kriterijai. LAVA nariai gali gauti žinių iš CSR (angl. Corporate social reponsibility – korporacijų socialinė atsakomybė) ekspertų, semtis tarptautinės patirties  (LAVA – Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo atstovybė ir CSR Europe tinklo nacionalinė partnerė) bei prisidėti prie tvaraus verslo  svarbos aiškinimo ateities kartoms.

LAVA nariu gali būti kiekvienas juridinis asmuo – įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri įsipareigoja laikytis atsakingos veiklos principų ir mato prasmę dalintis šia patirtimi ir drauge formuoti atsakingo verslo kultūrą.

Utenos laikraštis REIKIA, 2019 m. rugpjūčio 30 d.