Tyrimas: kaip padidinti vartotojų įsitraukimą į tvarų vartojimą namų ir darbo aplinkose ?

Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkų atliktas tvaraus vartojimo elgsenos tyrimas atskleidė, jog lietuviai gyvena tvariau nei Jungtinės Karalystės gyventojai. Pagal jį, Lietuvos gyventojai saikingiau vartoja produktus ir tausoja įsigytus daiktus. Taip pat lietuviai linkę daug labiau taupyti elektrą ir kiek daugiau nei JK gyventojai – vandenį.

Tvaraus vartojimo įgalinimas yra globaliu mastu aktualus uždavinys, kurio sprendime dalyvauja
visi subjektai – valdžios institucijos, įmonės ir vartotojai. Jų vaidmuo užtikrinant tvaraus vartojimo
augimą išryškina ne tik tvaraus vartojimo skatinimo politikos, bet ir į tvarumą orientuotų įmonių
iniciatyvų bei vartotojų įsitraukimo tyrimų svarbą. Esamas ištirtumas lemia tai, kad projekte
įsitraukimas į tvarų vartojimą analizuojamas apjungiant asmeninio gyvenimo ir darbo aplinkos
perspektyvas. Projekte teigiama, kad įsitraukimas į tvarų vartojimą yra būtina sąlyga dirbančių
vartotojų elgsenai suaktyvinti, o esminiu įsitraukimą į tvarų vartojimą lemiančiu veiksniu
pasirenkamas asmens moralinis identitetas.

Pagrindinė projekto idėja grindžiama klausimu – kaip padidinti vartotojų įsitraukimą į tvarų vartojimą namų ir darbo aplinkose per jų moralinio identiteto pažinimą ir keitimosi paskatinimą?

Tyrimo rezultatų santrauką bei rekomendacijas galite rasti čia.