Privatumo politika

2020 m. balandžio 08 d. redakcija

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato interneto svetainės https://asociacijalava.lt/ lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir su asmens duomenų tvarkymu susijusių duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką. Asmens duomenis tvarko Lietuvos atsakingo verslo asociacija, juridinio asmens kodas 303129836, registruotos buveinės adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, el. pašto adresas tomas.jankus@asociacijalava.lt (toliau – Valdytojas arba LAVA).

Valdytojas gali bet kuriuo metu peržiūrėti ir pakeisti privatumo politiką, todėl rekomenduojame periodiškai patikrinti, ar esate susipažinę su aktualia privatumo politikos redakcija. Aktualios privatumo politikos redakcijos paskelbimo data yra nurodyta viršutinėje šio interneto puslapio dalyje.

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir užtikrinant tinkamas technines bei organizacines asmens duomenų saugumo priemones.

Valdytojas jūsų pateiktus ar paties Valdytojo jūsų sutikimu surinktus asmens duomenis naudoja tik privatumo politikoje nurodytais tikslais, neperduoda asmens duomenų valdyti kitiems asmenims, išskyrus šioje privatumo politikoje nurodytus atvejus. Įstatymuose numatytais atvejais jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms. Kiti jūsų asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims (Valdytojo partneriams, duomenų tvarkytojams ir kt.) atvejai yra nurodyti atskirose privatumo politikos skiltyse.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines (pavyzdžiui, nuorodos į LAVA narių interneto svetaines). Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai                                                  

Interneto svetainėje yra naudojami „slapukai“ (angl. cookies) – maži tekstiniai failai, išsaugomi jūsų įrenginyje (pavyzdžiui, kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje), kai jūs naršote interneto svetainėje.

Svetainė naudoja tik keletą techninių slapukų, kurie renka labai mažai duomenų. Su naudojamų slapukų specifikacijomis galite susipažinti pateikiamoje lentelėje.

Duomenų valdytojas Slapuko pavadinimas Slapuko funkcija Slapuko galiojimo trukmė
LAVA cookie-notice-accepted Išsaugo informaciją apie lankytojo pasirinkimą dėl slapukų naudojimo   1 mėnuo
MAILPOET_SESSIONSukuria lankytojo sesijos ID tikslu nustatyti, ar lankytojas užsisakė naujienlaiškį.1 para

Lankantis socialiniuose tinkluose esančiuose Valdytojo gerbėjų puslapiuose įrašomi slapukai

Valdytojas administruoja gerbėjų puslapius socialiniame tinkle Facebook, Linkedin,(toliau – Gerbėjų puslapiai).

Jums apsilankius Gerbėjų puslapiuose, socialinių tinklų administratoriai į jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka jūsų asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Valdytojas prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturi ir iš socialinių tinklų administratorių gauna tik statistinę informaciją apie Gerbėjų puslapių lankomumą.

Siekdami gauti išsamesnę informaciją apie Gerbėjų puslapių administravimo tikslu tvarkomus jūsų asmens duomenis, susipažinkite su Facebook, Linkedin privatumo politikomis arba susisiekite su Facebook ir Linkedin duomenų apsaugos pareigūnu (dėl Facebook ir Linkedin naudojamų asmens duomenų).

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.

Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Komunikacijos įrankiai

Tikslu atsakyti į jūsų pateiktą paklausimą ir išsaugoti susirašinėjimo įrodymus (įgyvendindamas teisėtą interesą vykdyti efektyvią komunikaciją ir išvengti su asmenų aptarnavimu susijusių ginčų), Valdytojas tvarko šią jūsų pateiktą informaciją:

Kartu su paklausimais pateikti asmens duomenys ir tolimesnis jūsų bei Valdytojo atstovo susirašinėjimas bus saugomas tiek, kiek tai bus reikalinga siekiant įvykdyti konkrečią užduotį bei užtikrinti Valdytojo teisių įgyvendinimą.

Paklausimą siunčiant per socialinių tinklų Facebook ar Linkedin paskyras, jūsų pateikti asmens duomenys gali būti atskleisti šių socialinių tinklų valdytojams ir kitiems asmenims, su kuriais socialinių tinklų Facebook, Linkedin valdytojai dalinasi asmens duomenimis. Siekdami gauti išsamesnę informaciją, susipažinkite su socialinių tinklų Facebook ir Linkedin privatumo politikomis.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

STOJIMO Į ASOCIACIJĄ TIKSLU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Valdytojas tvarko šiuos stojančių į asociaciją organizacijų kontaktinių asmenų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie atstovaujamą organizaciją. Teisinis šių asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties dėl narystės asociacijoje sudarymas ir vykdymas (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

Į asociaciją stojančių organizacijų kontaktinių asmenų duomenys bus tvarkomi iki kontaktinio asmens pasikeitimo arba vienerius metus nuo organizacijos narystės asociacijoje pabaigos.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

NAUJIENLAIŠKIUS UŽSISAKIUSIŲ ASMENŲ DUOMENYS

Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali užsisakyti Valdytojo rengiamą naujienlaiškį įvesdamas savo elektroninio pašto adresą interneto svetainėje esančioje naujienlaiškio užsakymo formoje. Naujienlaiškio prenumeratoriaus elektroninio pašto adreso tvarkymo pagrindas – prenumeratoriaus sutikimas gauti naujienlaiškius (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a) punktas). Naujienlaiškių su tikslu tvarkomi asmens duomenys gali būti perduodami Valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams, administruojantiems elektroninių laiškų siuntimo ir išsiųstų laiškų analizės programas.

Naujienlaiškių galite bet kada atsisakyti paspausdami jame esančią atsisakymo nuorodą arba pateikdami prašymą elektroninio pašto adresu tomas.jankus@asociacijalava.lt. Jei sutikimas nėra atšaukiamas, el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomas 5 metus nuo kalendorinių metų, kuriais buvo užsakytas naujienlaiškis, pabaigos.

Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, nurodytos Privatumo politikos skiltyje TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA.

TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi šias teises:

Teisę susipažinti su Valdytojo tvarkomais savo asmens duomenimis Teisės susipažinti ir reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu tomas.jankus@asociacijalava.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Prašyme susipažinti su asmens duomenimis prašome nurodyti, su kokiais asmens duomenimis pageidaujate susipažinti ir kokią Reglamento 15 straipsnio 1 dalyje išvardintą informaciją pageidaujate gauti. Prašyme ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis prašome nurodyti, kokius asmens duomenis prašote ištaisyti.
Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis
Teisę reikalauti ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu tomas.jankus@asociacijalava.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo sunaikina duomenų subjekto duomenis.
Teisę reikalauti, kad Valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, kol bus patikrintas asmens duomenų tikslumas, kol bus nustatyta, ar su asmens duomenų tvarkymu nesutinkančio duomenų subjekto interesai yra viršesni už Valdytojo, taip pat tais atvejais kai asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad šie duomenys būtų ištrinti Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu tomas.jankus@asociacijalava.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma apriboti tik dalies Valdytojo tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių tvarkymą prašoma apriboti. Jei prašymas yra pagrįstas, asmens duomenų tvarkymas apribojamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.
Teisę į duomenų perkeliamumą Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu tomas.jankus@asociacijalava.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Kai prašoma perkelti tik dalį Valdytojo tvarkomų asmens duomenų, prašyme turi būti nurodytos asmens duomenų kategorijos, kurių atžvilgiu įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą. Jei prašymas yra pagrįstas, Valdytojas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo pateikia jums arba jūsų nurodytam duomenų valdytojui jūsų asmens duomenis kompiuterio skaitomu formatu (priklausomai nuo jūsų pageidavimo, susisteminti asmens duomenys yra siunčiami elektroniniu paštu arba įrašomi į išorinę laikmeną).
Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys Ši teisė įgyvendinama pateikiant rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu arba elektroninio pašto adresu tomas.jankus@asociacijalava.lt (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu bus vertinama, ar jūsų teisėtas interesas, dėl kurio nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu, yra viršesnis už Valdytojo teisėtą interesą, kuriuo Valdytojas grindžia jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Teisę paduoti skundą priežiūros institucijai Ši teisė gali būti įgyvendinama pateikiant skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl bet kokių su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių Valdytojo veiksmų.

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:

Lietuvos atsakingo verslo asociacija
Adresas: Saulėtekio al. 15, Vilnius
Tel. Nr.: +370 60 505 523
El. paštas: tomas.jankus@asociacijalava.lt