SEMINARŲ CIKLO „TVARI ORGANIZACIJA“ TEMOS

Seminarai prasidės 2022 m. vasario mėn. 2 d. ir vyks tris mėnesius kiekvieną trečiadienį* 16:00-17:30 val. nuotoliniu būdu.

*2022 m. vasario 16 d. seminaras vyks vasario 15 d. (antradienis).


VASARIS

02 – 02 ESMINIAI ETAPAI RENGIANT ORGANIZACIJOS TVARUMO STRATEGIJĄ
EVALDAS SAVICKIS | VESTA CONSULTING

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

02 – 09 KODĖL KALBANT APIE TVARUMĄ SVARBU KALBĖTI APIE SUINTERESUOTĄSIAS ŠALIS?
VALENTAS NEVIERA | IGNITIS GRUPĖ

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

02 – 15 TVARUMO HIGIENA: SKAIDRUMAS IR KORUPCIJOS PREVENCIJA
JAROSLAV SIMAREV | TRINITI JUREX

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

02 – 23 KLIMATO RIZIKOS IR GALIMYBĖS, JŲ VERTINIMAS IR VALDYMAS ĮMONĖSE
GRETA PETROŠIŪTĖ | LUMINOR GROUP

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA


KOVAS

03 – 02 ORGANIZACIJOS CO2 PĖDSAKAS: KAIP ĮVERTINTI, SKAIDRIAI DEKLARUOTI IR
SUMAŽINTI

KIRIL SIMBIRSKIJ | VESTA CONSULTING

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

03 – 09 EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO KONCEPCIJA ŽIEDINĖJE EKONOMIKOJE: GALIMYBĖS IR
PATIRTIS MAŽINANT PRODUKTŲ BEI PROCESŲ POVEIKĮ APLINKAI

VISVALDAS VARŽINSKAS | KTU APLINKOS INŽINERIJOS INSTITUTAS

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

03 – 16 DIDELI ŽINGSNIAI – MAŽI PĖDSAKAI. KAIP ŽENGIANT DIDELIUS KŪRYBINIUS
ŽINGSNIUS PALIKTI MAŽUS PĖDSAKUS?

PAULIUS BUDRIKIS | CRITICAL

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

03 – 23 KAIP EFEKTYVIAI PEREITI PRIE TVARAUS VEIKIMO MODELIO PASITELKIANT
INOVACIJAS?

INDRĖ BIMBIRYTĖ-YUN | TELIA LIETUVA

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

03 – 30 KAIP DARBUOTOJAI YRA ĮTRAUKIAMI Į TVARUMĄ ĮMONĖJE?
LIUDVIKAS ALELIŪNAS | RIMI BALTIC GROUP

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA


BALANDIS

04 – 06 DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMO DIDINIMAS PASITELKIANT SAVANORYSTĘ IR TVARI
SAVANORYSTĖ

KRISTINA BALČIAUSKAITĖ | EUROMONITOR INTERNATIONAL | JUSTINA DARULYTĖ

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

04 – 13 VADOVŲ DĖMESIO TAIKIKLYJE: DISKRIMINACIJOS RIZIKA, LYGIŲ GALIMYBIŲ
ĮGYVENDINIMAS IR SVEIKAS PSICHOLOGINIS KLIMATAS ORGANIZACIJOJE

KAROLINA LAURYNAITĖ | TRINITI JUREX

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

04 – 20 TVARUMO IR SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS KOMUNIKACIJA – KAIP LIKTI SĄŽININGAIS IR BŪTI ĮDOMIAIS
RŪTA DIRŽANAUSKAITĖ | CO:AGENCY

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

04 – 27 THE ESG JOURNEY: AN OVERVIEW
LORENA SORRENTINO, SPYROS PERIKLEOUS, MARIA PAULINICH | CSR EUROPE

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA


GEGUŽĖ

05 – 04 ĮMONĖS TVARUMO ATSKAITOMYBĖ
AUDRONĖ-ALIJOŠIUTĖ-PAULAUSKIENĖ | LAVA | TADAS KAVALIAUSKAS | MANO.BANK

ĮSIGYTI BILIETĄ GALITE ČIA

PARSIŲSTI SEMINARŲ CIKLO TEMAS